Het Project

Doel

Het doel van de beoogde biomassa installatie is om het verbruik van aardgas verder te verminderen en de continuïteit van de duurzame warmtelevering, die op dit moment door aardwarmte wordt geleverd, te verhogen. Dit past binnen de visie van de regering om de Nederlandse energiemix te verduurzamen en van het aardgas af te gaan. Hiermee worden we energie-onafhankelijker. De biomassa zal zoveel mogelijk komen uit de regio. 

Werking

Een biomassa installatie is simpel gezegd een grote ketel waar vaste houtachtig restmateriaal in wordt verstook. Bij deze installatie zal het resthout zoveel mogelijk uit de regio komen. De vlamtemperatuur van de biomassa-installatie is altijd tussen de 850 en 1000 graden Celsius, waardoor er onder de meest ideale omstandigheden een volledige verbranding ontstaat. Door deze manier van verbranding komen er geen geuren vrij zoals die worden ervaren bij een open haard. Bij de verbranding van biomassa komt fijnstof vrij, die via diverse filters zoveel mogelijk wordt weg gefilterd. De installatie voldoet hierbij aan de normen die de gemeente hieraan stelt. 

Toekomst

De gemeenten op Voorne-Putten werken aan een warmtevisie waarin staat op welke wijze de gemeente(n) naar een duurzame warmtevoorziening zal gaan. Er bestaat een mogelijkheid om de nieuw te bouwen woonwijk Oude Goote van de duurzame energie uit de biomassa installatie te voorzien. De verwachting is dat in Oude Goote circa 400.000 m3aan aardgas equivalenten aan warmte verbruikt zal worden. Gezien de productie van zowel de aardwarmtebron als de beoogde biomassa installatie zal deze hoeveelheid energie aan Oude Goote geleverd kunnen worden. Wij gaan hierover graag met u en de gemeente in gesprek. 

Meer informatie

Voor meer informatie over energie uit biomassa verwijzen wij u graag door naar Platform Bio-energie. Zie www.platformbioenergie.nl