Zes locaties in beeld voor stookfabriek in Vierpolders

16 jun

Onderzoekers sluiten een biomassa-installatie aan de veelbesproken locatie Tuindersweg 1 in Vierpolders niet uit. Maar, ook vijf andere locaties voor een ‘stookfabriek’ zijn nu in beeld.Janet van Klink 08-06-20, 11:30 Bron: AD

Onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV onderzocht in opdracht van het dagelijks bestuur van de gemeente Brielle meerdere locaties in het tuindersdorp. Van de zeventien onderzochte plekken, vielen er elf af. Voor zes locaties, waaronder de door de tuinders gekozen locatie, zien de onderzoekers mogelijkheden. ‘Om te kijken of er een locatie bijzit die aan alle criteria tegemoet kan komen, is nader onderzoek nodig’, stellen ze in hun rapport.

Bijstoken

Tuinders moeten in de koude seizoenen bijstoken met gas, maar willen daarvan af. Ze willen hun kassen op een duurzame manier verwarmen met een biomassa-installatie, in de volksmond een stookfabriek. Ze hebben voor zo’n installatie hun oog laten vallen op de Tuindersweg 1, net buiten het dorp. Dorpsgenoten zijn erg ongerust over een verbrandingsinstallatie dicht bij de dorpskern. Reden voor het dagelijks bestuur om Royal Haskoning deze  en andere locaties onder de loep te laten nemen.

In het rapport valt te lezen dat de Tuindersweg 1 als voordeel heeft dat het perceel een goede ligging heeft ten opzichte van het leidingennetwerk voor aardwarmte en dat op het stuk grond kassen zijn toegestaan. Een nadeel is dat de stookfabriek daar dicht bij een woning komt. ‘Door de afschermende bewerking van de kassen wordt voldoende geluid tegengehouden om deze locatie te kunnen verwezenlijken. Dat geldt ook voor het vrachtverkeer dat langs de woning naar de installatie zou rijden.’ De andere vijf andere locaties hebben volgens Royal Haskoning ook ieder hun voor- en nadelen. Het rapport sluit een stookfabriek, behalve aan de Tuindersweg 1, niet uit aan de Tuindersweg 10, een akkerland aan de Moersaatsenweg, de Middelweg (naast kwekerij Roodpunt), de Oude Dijk (nabij Nederpelt) en de Kerkweg (naast Noordam).

Veel geluid

De onderzoekers bestudeerden de locaties op verkeersveiligheid, luchtverontreiniging, geluid, geur, landschappelijke inpassing, financiële haalbaarheid, concentratie van glastuinbouw, groen en ecologie en nutsvoorzieningen. Elf vielen om meerdere redenen af. ‘De meeste locaties vallen af omdat ze te dicht bij een of meerdere woningen liggen, waardoor ze voor te veel geluid zouden zorgen. Er resteren zes locaties, die ook niet zonder meer goed scoren op alle onderdelen, maar mogelijk wel inpasbaar zijn’, stellen de onderzoekers. Voor deze zes locaties is nader onderzoek nodig. Is bijvoorbeeld de leiding naar het aardwarmtenet betaalbaar? En kan de grond worden aangekocht?

Vierpoldenaren wilden weten of een stookfabriek überhaupt een duurzame optie is. Royal Haskoning begrijpt deze keuze van de tuinders. ‘Alternatieven zoals restwarmte en waterstof hangen vooral af van de ontwikkeling van infrastructuur en zullen op korte termijn geen warmte kunnen leveren.’ Dat de tuinders willen inkopen bij een lokaal bedrijf, ziet het onderzoeksbureau als voordeel. ‘Het voldoet aan vrijwel alle mogelijke duurzaamheidseisen die er momenteel zijn.’De Brielse politiek buigt zich volgende week dinsdag over het rapport. Het dagelijks bestuur wacht de tuinders af. ‘De initiatiefnemers hebben naar aanleiding van de uitkomsten uit dit onderzoek aangegeven de andere mogelijke locaties serieus te onderzoeken. We moeten nu afwachten voor welke locatie ze een omgevingsvergunning indienen’, schrijft het college aan de gemeenteraad. Als de aanvraag binnen is, bekijkt de gemeente die aan de hand van ruimtelijke en duurzaamheidsaspecten.